تماس با ما  

آدرس: تهران میدان اختیاریه کوچه یزدانیان یکم

تلفن: 22549682- 22541552

نمابر: 22553942

پست الکترونیکی: farzanegan3.highschool@gmail.com    

     
 
نقشه