تماس با ما
 

آدرس: تهران میدان اختیاریه کوچه یزدانیان یکم

تلفن: 22549682- 22541552

نمابر: 22553942

پست الکترونیکی: farzanegan3.highschool@gmail.com    

 
     
 
     
نقشه