پژوهش

 
 

خبر

زمان و مکان ارائه طرح های جشنواره
دانش آموزان راه یافته به مرحله استانی هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی می توانند با مراجعه به سایت mps.tehsch.ir(پژوهشسرا استان تهران)از زمان و مکان دقیق ارائه پروژه خود مطلع گردند.

تبریک

 
 

علمی-پژوهشی(94-93)

کسب رتبه اول در مسابقات PYPT (ایران)

کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی AYPT (اطریش)

کسب مجوز ورود به مسابقات جهانی IYPT (تایلند)

کسب رتبه چهارم در مسابقات کفا (کاپ فیزیک ایران)

کسب رتبه دوم در مسابقات سوپرلیگ روبوکاپ 2015 ایران

کسب رتبه پنجم در مسابقات روباتیک شریف‌کاپ 2015

کسب رتبه اول در جشنواره تبیان در رشته فیزیک

کسب رتبه دوم در جشنواره تبیان در رشته زیست‌شناسی

کسب رتبه دوم در مسابقات سازه ماکارونی منطقه 3

کسب رتبه سوم در مسابقات حباب ساز منطقه 3

پذیرفته‌شدن 9 نفر در مرحله اول المپیادهای علمی کشوری

پذیرفته‌شدن 1 نفر در مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری

راه‌یابی 27 پروژه به مرحله استانی هفدهمین جشنواره خوارزمی

راه‌یابی 2 پروژه به مرحله کشوری هفدهمین جشنواره خوارزمی