تاریخچه فرزانگان 3

 
 
دبیرستان فرزانگان جامع که هم اکنون به دبیرستان فرزانگان 3   تغییر نام پیدا کرده است، درسال تحصیلی 1389-1388 تاسیس گردید.این مدرسه در سال اول تاسیس با پذیرش دانش آموزان در پایه اول فعالیت اثربخش خود را آغاز نمود و درحال حاضر ازطریق برگزاری آزمون متمرکز مرکز استعدادهای درخشان از دانش آموزان مستعد و تیزهوش ثبت نام به عمل می آورد.دبیرستان فرزانگان 3 رسالت اصلی ونهایی خود راشناسائی و پرورش دانش آموزان تیزهوش و مستعد می داند و با جذب دبیران ،اساتید و کادر مجرب و توانا در امر آموزش و پرورش در جهت رسیدن به اهداف خودگام بر می دارد.
 
 
مدیریت های این دبیرستان به ترتیب :
1. سرکار خانم اسلامی                     از سال 1388تا 1390
2. سرکار خانم ساسانی                    از سال 1390تا 1394
3. سرکار خانم چهارده ولی               از سال 1394 تا 1398
4. سرکار خانم دروگر                      از سال 1398 تا کنون