اخبار/مقالات
 
 

دبیران گروه تربیت بدنی 

  
سرکار خانم اکرم

 
 

دبیران گروه آمادگی دفاعی


سرکار خانم گرجی

 
اخبار/مقالات آمادگی دفاعی
نمونه سوالات آمادگی دفاعی
نمونه سوالات مربوط به سالهای گذشته،فقط جهت آگاهی و اطلاعات بیشتر می باشد.