اخبار/مقالات
  دبیران گروه تربیت بدنی   

  
سرکار خانم اکرم

   
  دبیران گروه آمادگی دفاعی  


سرکار خانم گرجی

   
     
اخبار/مقالات آمادگی دفاعی
نمونه سوالات آمادگی دفاعی
نمونه سوالات مربوط به سالهای گذشته،فقط جهت آگاهی و اطلاعات بیشتر می باشد.