اخبار/مقالات  
     
 
دبیران گروه تربیت بدنی   

  
سرکار خانم اکرم

     
 
دبیران گروه آمادگی دفاعی  


سرکار خانم گرجی

     
 
اخبار/مقالات آمادگی دفاعی  
نمونه سوالات آمادگی دفاعی
نمونه سوالات مربوط به سالهای گذشته،فقط جهت آگاهی و اطلاعات بیشتر می باشد.